Túm quần lại 1 câu từ vụ cơm tấm Kiều Giang cơ quan chức năng vội vàng cung cấp thông tin cho báo chí thì phải chịu trách nhiệm tiết lộ bí mật trong quá trình điều tra xử lý vụ việc

Túm quần lại 1 câu, từ vụ cơm tấm Kiều Giang, cơ quan chức năng vội vàng cung cấp thông tin cho báo chí thì phải chịu trách nhiệm tiết lộ bí mật trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.
Còn báo chí đưa tin khi chưa có kết luận chính thức thì phải tự chịu trách nhiệm với việc trích dẫn nguồn tin đó và đừng đổ lỗi cho cơ quan chức năng.
Báo chí “ăn bả” của cơ quan chức năng và cơ quan chức năng yếu kém nghiệp vụ thì phải chịu trách nhiệm như nhau.
Chấm hết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *