Các bạn dạy các môn liên quan có thể tham khảo

Các bạn dạy các môn liên quan có thể tham khảo.
Bộ KH&ĐT đề xuất một số thay đổi về việc phân vùng kinh tế (tăng thêm 1 vùng, sắp xếp một số vùng lại).
“Như vậy, so với phương án 6 vùng như hiện nay, thì tại phương án 7 vùng kinh tế xã hội, có vùng Đồng bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long là giữ nguyên. Còn vùng Trung du miền núi phía Bắc tách thành 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc; tách vùng Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Trị.
Nhập các tỉnh Lâm Đồng (của Tây Nguyên), Bình Thuận, Ninh Thuận ở duyên hải Nam Trung Bộ vào vùng Đông Nam Bộ hiện nay.
Thành lập vùng Nam Trung Bộ bao gồm: Thừa Thiên Huế, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông).”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *