Chương trình tối qua có ra phố thị hùa theo màn đêm đèn đốm lập loè uống 1 ly vang trắng và ngồi chưa được bao canh giờ thì đôi mắt đã bụp nên thôi chấp nhận rời xa hí viện

Chương trình tối qua có ra phố thị hùa theo màn đêm đèn đốm lập loè, uống 1 ly vang trắng và ngồi chưa được bao canh giờ thì đôi mắt đã bụp nên thôi.. chấp nhận rời xa hí viện.
Xin có sự phân trần là sáng qua lúc chạy bộ về có đi qua chợ trời mua một rỗ củ dền của cô bán rau và có sự làm nước ép thanh lọc cơ thể cho con mái chân chì.
Con mái tỏ ra rất xúc động vì nhân tình thế thái cuối cùng cũng làm được một việc bếp núc cho người ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *