Mây che trên đầu Nắng trên vai Thương ở trong tim Và người thương ở xung quanh Đi đâu dẫn gì quay cái chi mỗi ngày đều được anh chị em tạo điều kiện hết mức yêu thương và giúp đỡ hết mực

Mây che trên đầu,
Nắng trên vai
Thương ở trong tim
Và người thương ở xung quanh.
Đi đâu, dẫn gì, quay cái chi, mỗi ngày đều được anh chị em tạo điều kiện hết mức, yêu thương và giúp đỡ hết mực.
Như cách chị trùm cuối nói là sẽ xếp số quay cho em kiếm tiền đi học nè ❤ Hãy như chị trùm cuối!
Em sẽ cố gắng bào cho hết tháng hết ngày.
Tháng 3 còn 27 ngày nha mọi người ơi, mọi người ơiii !!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *