Couvrir une silence lu lấpkínmộtlặngim tôi mua độ chục loài hoa cỏ đem về lấp kín một không tên phố không đèn người không quen tôi không quên em tôi mua độ chục loài mưa bụi đem về lấp kín một lặng

Couvrir une silence
#lu
#lấpkínmộtlặngim
tôi mua độ chục loài hoa cỏ
đem về lấp kín một –
không tên
phố
không đèn
người
không quen
tôi không quên
em
tôi mua độ chục loài mưa bụi
đem về lấp kín một –
lặng im
cây
không chim
chiều
mây dìm
lạnh ngắt ngã ba tim
tôi mua độ chục loài tôi dại
đem về lấp kín một –
không đâu
mắt em
sâu
tôi
gãi đầu
đếm từ
một
đến
bao lâu

12 bình luận về “Couvrir une silence lu lấpkínmộtlặngim tôi mua độ chục loài hoa cỏ đem về lấp kín một không tên phố không đèn người không quen tôi không quên em tôi mua độ chục loài mưa bụi đem về lấp kín một lặng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *