Phật trong tâm chúng ta ko phải ai cũng phải đi lễ chùa nếu chúng ta thời gian rảnh rỗi chút đến cửa phật cầu bình an Thu Tinh ước nguyện mồng một đầu tháng đến cửa chùa cửa phập cầu bình an cho THU Tinh gđ mọi người fb cả tháng năm bình an may mắn

Phật trong tâm chúng ta ?ko phải ai cũng phải đi lễ chùa nếu chúng ta thời gian rảnh rỗi chút đến cửa phật cầu bình an Thu Tinh ước nguyện mồng một đầu tháng đến cửa chùa cửa phập cầu bình an cho THU Tinh gđ mọi người fb cả tháng năm bình an may mắn

38 bình luận về “Phật trong tâm chúng ta ko phải ai cũng phải đi lễ chùa nếu chúng ta thời gian rảnh rỗi chút đến cửa phật cầu bình an Thu Tinh ước nguyện mồng một đầu tháng đến cửa chùa cửa phập cầu bình an cho THU Tinh gđ mọi người fb cả tháng năm bình an may mắn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *