LẠC LÕNG màng đêm buôn về nguời lạnh không nguời nơi chốn ấy có an lòng những khi đêm mưa về không lối lạc lõng nơi này nổi niềm vơi đuờng vắng thưa nguời ánh đèn soi đèn khuya hiu hắt thoáng xa mờ màng đêm như lắng từng hơi thở gió cuốn đâu rồi một thửơ mơ mưa lạnh lắm rồi uớt đẫm tôi dòng đời chơi vơi về muôn lối phố vắng đêm tàn buớc lẻ loi Truờng Giang 27 5 16

LẠC LÕNG màng đêm buôn về nguời lạnh không nguời nơi chốn ấy có an lòng những khi đêm mưa về không lối lạc lõng nơi này nổi niềm vơi đuờng vắng thưa nguời ánh đèn soi đèn khuya hiu hắt thoáng xa mờ màng đêm như lắng từng hơi thở gió cuốn đâu rồi một thửơ mơ mưa lạnh lắm rồi uớt đẫm tôi dòng đời chơi vơi về muôn lối phố vắng đêm tàn buớc lẻ loi Truờng Giang 27.5.16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *