DUYÊN QUÊ nhịp cầu ai bắt qua kênh sáng để lòng trỗi dạ mối duyên quê ai đi cách biệt chẳng quay về mây chiều nhè nhẹ nặng buớc lê ngày nao hôm nao còn sánh buớc để lại nơi này nổi sang đông ai qua cầu để lại bến sông một con thuyền nhỏ nổi nhớ mong Truờng Giang 23 5 16

DUYÊN QUÊ nhịp cầu ai bắt qua kênh sáng để lòng trỗi dạ mối duyên quê ai đi cách biệt chẳng quay về mây chiều nhè nhẹ nặng buớc lê ngày nao hôm nao còn sánh buớc để lại nơi này nổi sang đông ai qua cầu để lại bến sông một con thuyền nhỏ nổi nhớ mong Truờng Giang 23.5.16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *