Sự khác biệt giữ nguyên tác và chế bản mới của Tân dòng sông ly biệt – Phần 2

Nói cách khác, phim Tân dòng sông ly biệt với nội dung câu chuyện, nhân vật, bối cảnh sẽ được dựa trên cái sườn của nguyên tác,nhưng về thời gian, địa điểm, các chi tiết khúc mắc, những éo le... Read More | Share it now!